Esteiden käyttöohjeet

hyps
-Etukentältä esteet siirretään treenin loputtua reunalle niille varatuille  paikoille, jotta kenttä jää tyhjäksi.
-Esteet voi jättää treenin loputtua takakentälle. Takakentän käyttämättömät esteet pidetään niille varatuilla paikoilla.
-Käytön jälkeen numerot kerätään ja laitetaan numerojärjestykseen.
-Putkien mustaosa on pitävää gripiä, joten se asettaan maata vasten (pohjalle) putkia käytettäessä.
-Kontaktiesteet ovat säädettäviä. Niiden säätämisestä on sovittava erikseen A-Qility Oy:n kanssa. Säädetyt kontaktiesteet palautetaan normaali korkeuteen käytön jälkeen.
-Huomioi puomia kasatessa jalkojen paikkat (merkitty) ja jalkojen suunta (merkitty).
-Kepit siirretään kahdessa osassa. Kepit saadaan kahteen osaan irrottamalla liitoskohdan keppi, ja nostamalla toinen osa erilleen.
-Keppiohjurit palautetaan niille varattuun paikkaan käytön jälkeen.